Klub Inicjatyw Społecznych w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 27, 44-100 Gliwice
tel:32-230-54-08


Klub Inicjatyw Społecznych to placówka której celem jest pomoc w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Placówka działa na rzecz osób ubogich, bezdomnych i zagrozonych bezdomnością.  Zobacz stronę http://www.kis.tpbagliwice.pl/index.php/o-kis

 

Zobacz zdjęcia placówki