Klub Integracji Społecznej w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 27, 44-100 Gliwice
tel:32-230-54-08


Klub Intrgracji Społecznej to placówka której celem jest pomoc w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

 

Zobacz zdjęcia placówki