Boże, bogaty w miłosierdzie,  
Ty natchnąłeś świętego Brata Alberta, aby dostrzegł w najbardziej ubogich
i opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna,

spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia,
za jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie
 - jest katolicką organizacją dobroczynną działającą od 1988 roku.
Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Celem Towarzystwa jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w duchu przesłania głoszonego przez św. Brata Alberta. Istotą tego działania jest odbudowa godności człowieka. Zaspokajając potrzeby elementarne (dach nad głową, odzież i posiłek), Towarzystwo wskazuje także na potrzebę rozwoju duchowego i emocjonalnego osób bezdomnych i ubogich. Realizowane jest to poprzez odtwarzanie i umacnianie więzi rodzinnych, odbudowę świata wartości oraz poprzez zdobywanie umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w społeczeństwie.