W 2018 roku mija 30 lat działalności naszego koła. W dniu 13 lutego 1988 roku w budynku katechetycznym przy ul. Kościelnej 6 w Gliwicach odbyło się pierwsze Zebranie Wyborcze do Władz Naszego Koła. W tamtym czasie nazwa stowarzyszenia  brzmiała "Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego". Na Zebraniu Wyborczym było 46 osób. Z ramienia Zarzadu Głównego w zebraniu uczestniczyła Przewodniczaca Zarządu Głównego pani dr Wanda Jadwiga Kozaczyńska. Inicjatorem powołania Koła Gliwickiego był pan Roman Hofman. W wyniku wyborów został on również pierwszym Prezesem Naszego Koła. Należy nadmienić, że w skład pierwszego składu Zarzadu Koła wszedł obecny Prezes naszego koła,  pan Jan Sznajder. Objął on funkcje vice prezesa Koła Gliwickiego. Następnym krokiem zalegalizowania działalności naszego koła, była uchwała nr 159 Zarządu Głównego. Treść tej uchwały brzmi nastepująco: " Z dniem 15 lutego 1988 roku powołuje sie Koło Gliwickie...."