Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja. alleluja,  Niechaj zabrzmi:  Alleluja!

Zmartwychwstając Chrystus  pojednał nas z Bogiem i braćmi
Radości i pokoju Zmartwychwstałego Pana

życzą

Zarząd Koła, Pracownicy i Wolontariusze

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami św. Brata Alberta  na Eucharystię w czwartek 11 kwietnia 2024 r. która odbędzie się w Klubie Inicjatyw Społecznych w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27/10 oficyna – od godz. 16.15.
Po Eucharystii zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, za 2023 r.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA

17.00
1.– Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków;

17.05
2. – Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzenia prawomocności Zebrania; Komunikat Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zebrania;

17.15
3. – Przyjęcie Porządku obrad Zebrania w głosowaniu w trybie jawnym;

17.20
4. – Sprawozdania z pracy placówek Koła w 2023r. :

-A. Schroniska,
-B. filii Schroniska,
-C. Klubu Inicjatyw Społecznych;

17.35
5. – Sprawozdanie z działalności Koła w 2023r. , Prezesa Koła Gliwickiego- p. Roberta Polewczaka, Przedstawienie przez Prezesa Koła propozycji uchwał ze strony Zarządu;

17.55
6. – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła Gliwickiego za 2023r.;

18.15
7. – Dyskusja nad sprawozdaniami , ew. zgłaszanie dodatkowych propozycji uchwał i wniosków – propozycje te należy zgłaszać w formie pisemnej;

18.25
8. – Głosowanie nad uchwałami i wnioskami opracowanymi przez Komisję Uchwał i Wniosków, w trybie jawnym;

18.30
9. – Zakończenie obrad.

 

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie zakwalifikowało się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Jego celem jest wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową, by miały one większe możliwości udzielania wsparcia. W ramach projektu otrzymaliśmy e-Kod na zakupy do sklepów sieci Biedronka o wartości 70000 zł. Dziękujemy za wybór naszej organizacji do realizacji programu „Żywnościowy SOS”. ♥️
https://www.fundacjabiedronki.pl/Program-Zywnosciowy-SOS
Program realizowany był od października 2023 do stycznia 2024.

Zapraszamy wszystkich wiernych na nabożeństwo w niedzielę 21 stycznia o godz.15:30 do Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Gliwicach (Sośnica). Po uroczystości nastąpi przekazanie relikwii Błogosławionej Siostry Bernardyny Jabłońskiej Kołu Zabrzańskiemu

W środę 17 stycznia 2024 roku o godzinie 8:00 w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach (Bojkowie) miała miejsce Msza Św. podczas której miało miejsce błogosławieństwo relikwii Błogosławionej Siostry Bernardyny Jabłońskiej. Po mszy nastąpiła możliwość ucałowania relikwii przez wiernych.

Zobacz więcej