Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Eucharystię w czwartek 23 września 2021 r.która odbędzie się w Klubie Inicjatyw Społecznychw Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15
Po Eucharystii zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie, zwołanym celem sprawozdania z działalności Koła kończącej się kadencji władz 2016-2020 (przedłużonej w myśl §17 ust. 2 statutu i z powodu stanu epidemii) oraz wyboru władz na następną kadencję.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA

Jak co roku, w dniu 17 czerwca (2021)  na terenie Schroniska św. Brata Alberta w Gliwicach odbyła się Msza Św.
Uczestniczyli w niej mieszkańcy naszej placówki oraz wolontariusze, członkowie stowarzyszenia, pracownicy.
Mszę prowadził ks. Adrian Pietrzyk. <<<ZOBACZ ZDJĘCIA>>>

Informujemy, że w dniu 17 czerwca (czwartek)  2021 roku o godzinie 15:00, na terenie Schroniska św. Brata Alberta w Gliwicach (ul. św. Brata Alberta 63; 44-141 Gliwice) odbędzie się Msza Św.
Planujemy  że Msza Św. odbędzie na wolnym powietrzu przy schroniskowej kapliczce.
Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa zwiazanych z zachowaniem rezimu sanitarnego.

Niech Zmartwychwstały Jezus umocni nas w świętości.
Miłością i nadzieją napełni nasze serca.
Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem,
życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.
Oby w naszych sercach zawsze był widoczny
blask nadziei Zmartwychwstania.

Poczynając od okresu Adwentu 2020 r. nasze Koło doświadcza wyjątkowo wzmożonej pomocy głównie rzeczowej choć również finansowej od coraz to liczniejszej grupy osób.
Pragniemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność za każde świadectwo solidarności z najuboższymi, samotnymi, chorymi.
Jesteśmy głęboko przekonani, że jedynie społeczeństwo oparte na tych wartościach ma szansę dalszego rozwoju i pokonania wszelkich trudności.
Życzymy wszystkim, starającym się tworzyć dobro, by kolejne dni były pełne
nadziei i radości mającej źródło w przekonaniu, że jedynie droga miłości Boga
i bliźniego, ma przyszłość.

Uczestnicy Wspólnoty Koła Gliwickiego

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta