Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami św. Brata Alberta - na Eucharystię w czwartek 30 marca 2017 r.która odbędzie się w Klubie Integracji Społecznej w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15.
Po Eucharystii zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, za 2016 r. wraz z wyborami uzupełniającymi zastępcy delegata na Zebrania Ogólne Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w kadencji 2015-2019.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA

L.P. godzina PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA
1

17.00

Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór:

  • Przewodniczącego Zebrania,
  • Protokolanta,
  • Komisji Skrutacyjnej,
  • Komisji Uchwał i Wniosków;
2

17.05

Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzenia prawomocności Zebrania;

Komunikat Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zebrania;

3 17.10 Przyjęcie Porządku obrad Zebrania;
4

17.15

Zgłaszanie kandydatów na zastępcę delegata Koła Gliwickiego na walne zebrania całego Towarzystwa w kadencji 2015-2019 ;

5

17.20

Wybór zastępcy delegata na walne zebrania całego Towarzystwa;

6

17.25

Sprawozdanie z działań na polu ewangelizacyjnym, p. Anny Eberhardt - Wiceprezes odpowiedzialnej za sprawy formacji duchowej;

7

 17.35

Sprawozdania z pracy placówek Koła w 2016r. :

  • z pracy Noclegowni, Ogrzewalni oraz Punktu Wydawania Żywności, Kierownika - p. Grzegorza Pawliczka,
  • z pracy Schroniska, Kierownika - p. Hieronima Paluszczaka,
  • z pracy filii Schroniska, Kierownika - p. Grzegorza Pawełkiewicza,
  • z pracy Klubu Integracji Społecznej, Lidera Klubu - p. Jacka Dudziaka;
8

17.50

Sprawozdanie z działalności Koła w 2016r. , Prezesa Koła Gliwickiego - p. Jana Sznajdera,

Przedstawienie propozycji uchwał ze strony Zarządu Koła;

9

18.05

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła Gliwickiego za 2016r.;

10

18.15

Dyskusja nad sprawozdaniami , ew. zgłaszanie dodatkowych propozycji uchwał i wniosków – propozycje te należy zgłaszać w formie pisemnej;

11

18.25

Głosowanie nad uchwałami i wnioskami opracowanymi przez Komisję Uchwał i Wniosków;

12

18.30

Zakończenie obrad.