Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami św. Brata Alberta na Eucharystię w czwartek 28 września 2017 r. która odbędzie się w Klubie Integracji Społecznejw Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15.
Po Eucharystii   zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, za I półr. 2017 r.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA 

czas punkt porządek obrad
17:00 1

Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania.

Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.

17:05 2

Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzeniaprawomocności Zebrania.
Komunikat Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zebrania;

17.10 3 Przyjęcie Porządku obrad Zebrania
17:15 4

Sprawozdanie z działań na polu ewangelizacyjnym, p. Anny Eberhardt, Wiceprezes odpowiedzialnej za sprawy formacji duchowej;

17:25 5

Sprawozdania z pracy placówek Koła w I półr.2017r. :

  • z pracy Noclegowni, Ogrzewalni oraz Punktu Wydawania Żywności Kierownika - p. Grzegorza Pawliczka,
  • z pracy  Schroniska, zastępcy Kierownika -  p. Hieronima Paluszczaka,
  • z pracy  filii Schroniska, Kierownika -  p. Grzegorza Pawełkiewicza,
  • z pracy Klubu Integracji Społecznej, Lidera Klubu -
    p. Jacka Dudziaka;
17:50 6

Sprawozdanie z działalności Koła w I półr.2017r. , Prezesa Koła Gliwickiego
- p. Jana Sznajdera,
       
Przedstawienie propozycji uchwał ze strony Zarządu Koła;

18:15 7

Dyskusja nad sprawozdaniami , ew. zgłaszanie dodatkowych propozycji uchwał i wniosków – propozycje te należy zgłaszać w formie  pisemnej;

18:25 8

Głosowanie nad uchwałami i wnioskami opracowanymi przez Komisję  Uchwał i Wniosków;

18:30 9

Zakończenie obrad.