Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz podziękował organizacjom z województwa szczególnie zaangażowanym w działania w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020. Wśród wyróznionych oraganizacji obecni byli przedstawiciele naszego koła.  < Czytaj wiecej>