Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami św. Brata Alberta - na Eucharystię w czwartek 27 września 2018 r.która odbędzie się w Klubie Integracji Społecznej w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15.
Po Eucharystii zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, za I p.2018r.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA

godz. 17.00
1. – Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania,
Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków;

godz. 17.05
2. – Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzenia
prawomocności Zebrania; Komunikat Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zebrania;

godz 17.10
3. – Przyjęcie Porządku obrad Zebrania

godz. 17.15
4. –Sprawozdanie z działań na polu ewangelizacyjnym, p. Anny Eberhardt,
Wiceprezes odpowiedzialnej za sprawy formacji duchowej;

godz. 17.25
5. – Sprawozdania z pracy placówek Koła w I półr. 2018r. :
- A. z pracy Noclegowni, Ogrzewalni oraz Punktu Wydawania Żywności,
Kierownika - p. Grzegorza Pawliczka,
- B. z pracy Schroniska, Zastępcy Kierownika - p. Hieronima Paluszczaka,
- C. z pracy filii Schroniska, Kierownika - p. Grzegorza Pawełkiewicza,
- D. z pracy Klubu Integracji Społecznej, Lidera Klubu - p. Jacka Dudziaka;

godz. 17.45
6. – Sprawozdanie z działalności Koła w I półr. 2018r. , Prezesa Koła Gliwickiego
- p. Jana Sznajdera,
Przedstawienie propozycji uchwał ze strony Zarządu Koła;

godz. 18.15
7. – Dyskusja nad sprawozdaniami , ew. zgłaszanie dodatkowych propozycji
uchwał i wniosków – propozycje te należy zgłaszać w formie pisemnej;

godz. 18.25
8. – Głosowanie nad uchwałami i wnioskami opracowanymi przez Komisję
Uchwał i Wniosków;

godz. 18.30
9. – Zakończenie obrad.