NIE LĘKAJCIE SIĘ !
OTWÓRZCIE ,
A NAWET OTWÓRZCIE
NA OŚCIEŻ DRZWI CHRYSTUSOWI

JAN PAWEŁ II (22 PAŹDZIERNIKA 1976 R.)

CODZIENNEJ RADOSNEJ GOTOWOŚCI
NA SPOTKANIEZ JEZUSEM CHRYSTUSEM

ŻYCZĄ

ZARZĄD KOŁA , PRACOWNICY, WOLONTARIUSZE,
I PODOPIECZNI PLACÓWEK