Drukuj


Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy postanowili oddać nam 1 % swojego podatku.
Informujemy, że nasze stowarzyszenie  z 1% za rok 2019  otrzymało
13629,80 zł.
Dzięki Państwa życzliwości i wsparciu możemy realizować szerokie działania naszego stowarzyszenia i wspierać naszych podopiecznych.
Takie postępowanie utwierdza w przekonaniu, że wśród nas są wspaniali ludzie, którzy nie oczekując nic w zamian, zawsze zdecydowani są na udzielenie pomocy potrzebującym.
Raz jeszcze Dziękując Wszystkim mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.