Drukuj

Zapraszamy w czwartek 24 września 2020 o godz. 16.15 na uroczystą Eucharystię. Po Eucharystii o 17.00 rozpoczęcie Zebrania Walnego Towarzystwa Pomocy im.św. Brata Alberta Koło Gliwickie. Miejsce obu wydarzeń - Klub Integracji Społecznej w Gliwicach, ul.Zwycięstwa 27 oficyna I piętro. Tematem wiodącym zebrania bedzie sprawozdanie z działalności Koła za rok 2019 oraz przedłużenia, w zw. z wystąpieniem stanu epidemii, kadencji władz Koła o jeden rok.

Podczas pobytu w KIS prosimy o zakładanie maseczek i w miarę mozliwości, zachowanie dystansu społecznego.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA

Godzina Porządek zebrania

17.00

1. Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków;

17.05

2. Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzenia prawomocności bieżącego Zebrania i prawomocności odwołania terminu Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, przewidzianego na dzień 2 kwietnia b.r. (w związku ze stanem epidemii); Komunikat Komisji Skrutacyjnej o prawomocności zwoływania Zebrań Walnych w 2020r - odwołania Zebrania 2 kwietnia oraz zwołania Zebrania bieżącego ;

17.15

3. Przyjęcie Porządku obrad Zebrania;

17.20

4. Sprawozdanie z działań na polu ewangelizacyjnym, p. Anny Eberhardt, Wiceprezes odpowiedzialnej za sprawy formacji duchowej;

17.30

5. Sprawozdania z pracy placówek Koła w 2019r. oraz w I półroczu 2020r:
         A -z pracy Noclegowni/Ogrzewalni,
         B -z pracy  Schroniska,
         C -z pracy  filii Schroniska,
         D -z pracy Klubu Integracji Społecznej;

17.45

6. Sprawozdanie z działalności Koła w 2019oraz w bieżącej sytuacji, Prezesa Koła Gliwickiego - p. Jana Sznajdera. Przedstawienie na forum Zebrania przygotowanych wg  prawnie wymaganych wzorów, Sprawozdań  Koła Gliwickiego za 2019r. – Merytorycznego OPP oraz Finansowego, a także przedstawienie innych propozycji uchwał ze strony Zarządu Koła;

18.00

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za 2019;

18.10

8. Dyskusja nad sprawozdaniami, ew. zgłaszanie dodatkowych propozycji uchwał i wniosków, propozycje te należy zgłaszać w formie pisemnej;

18.30

9. Głosowanie nad zatwierdzeniem Sprawozdań: Merytorycznego OPP oraz Finansowego Koła Gliwickiego za 2019r.;

18.35

10. Głosowanie tajne w sprawie przedłużenia kadencji władz Koła  o jeden rok;

18.45

11. Głosowanie nad pozostałymi uchwałami i wnioskami opracowanymi przez Komisję  Uchwał i Wniosków;

18.55

12.– Zakończenie obrad.