Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie.

Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.

Alleluja, alleluja, zabrzmi: alleluja

Zmartwychwstając Chrystus pojednał nas z Bogiem i braćmi

Radości i pokoju Zmartwychwstania Pana


życzą

Zarząd Koła, Członkowie, Wolontariusze i Pracownicy

 

Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz podziękował organizacjom z województwa szczególnie zaangażowanym w działania w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020. Wśród wyróznionych oraganizacji obecni byli przedstawiciele naszego koła.  < Czytaj wiecej>

W dniu 16 marca 2018 roku odbyła się konferencja pt. "Rodzina w centrum uwagi". Konferencja została zorganizowana przez Wojewodę Śląskiego. Gosciem specjalnym konferencji była minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Byli tam także przedstawiciele naszego koła. <czytaj więcej>

W dniu 12-03-2018r. reprezentaci naszego koła złożyli kolejną wizytę w szkole podstawowej nr 8 w Gliwicach (Bojków). Celem wizyty była prezentacja działalności dobroczynnej naszego koła, prezentacja części życiorysu Brata Alberta związanego ze służbą na rzecz ludzi ubogich i bezdomnych oraz przedstawienie chleba jako synbolu. Uczniowie usłyszeli, że chleb nie jest tylko po to, by podtrzymywac człowieka przy życiu, ale także żeby się nim dzielić. Uczniowie zaśpiewali piosenki m.in.: "Potrzebuje cię Chrystus", "List do Boga"i "Błogosławieni Miłosierni" oraz zaprezentowali scenkę o miłosierdziu. Kazdy obecny otrzymał symboliczna kromkę chleba. Gosciem specjalnym był przedstawiciel z Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli, ks. Adam Spałek. Planowane jest kolejne spotkanie w czerwca 2018 roku. Tym razem w naszym Schronisku. Bedzie to okazja to wręczenia nagród w konkursie plastycznym o św. Bracie Albercie.

Szanowni Państwo!

W tym roku po raz kolejny mamy możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy Was, abyście darowali 1% na pomoc osobom bezdomnym.

Dla Państwa wygody udostępniamy darmowy program ( on line) do wypełniania deklaracji podatkowych, który posiada wpisany w odpowiedniej rubryce nasz numer KRS