Nasze stowarzyszenie, jako jedno z 80, zakwalifikowało się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Fundacja Biedronki w czasach wysokiej inflacji i wojny w Ukrainie pomaga innym organizacjom charytatywnym. Otrzymaliśmy od niej e-Kod o wartości 72000 zł, za który możemy kupić żywność dla potrzebujących.
Wartość całego programu Fundacji Biedronki przekracza 5 mln zł. To dla nas ogromne wsparcie, zaktóre serdecznie dziękujemy!
Więcej na:
 
 

Dziękujemy firmie Vtool Poland Sp. z o.o. za darowiznę w postaci pralki, proszku do prania i drobnego poczęstunku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami św. Brata Alberta - na Eucharystię w czwartek 22 września 2022 r.która odbędzie się w Klubie Inicjatyw Społecznych w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15.
Po Eucharystii zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, za I półr. 2022 wraz z wyborami uzupełniającymi do Zarządu Koła.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie informuje, że w okresie od 20 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą: "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł  II: Wsparcie osób bezdomnych. Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych" w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – edycja 2022.
Zadanie publiczne dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Wartość dofinansowania: 96300,00 zł.
Całkowita wartość zadania publicznego: 107695,00 zł.
Celem zadania publicznego jest prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych. Miejscem realizacji zadania jest miasto Gliwice. Praca streetworkerów będzie miała miejsce w okresie od 01.07.2022 roku do 31.12.2022 roku. Patrole streetworkingowe odbywać się będą głównie w weekendy i dni wolne (święta, itp.). Liczba dni objętych patrolami wynosi 53.

Informacja zgodna z obowiązkiem informacyjnym wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)

Infolina steetworkingu
TEL. 510-260-384 (Środa w godz 10-12 ; Czwartek  w godz 10-12)

W poniedziałek 12 września 2022 roku, w XXX-stą rocznicę poświęcenia Schroniska obchodzimy jak tradycyjnie Dzień Czystości Słowa. Zapraszamy wszystkich na Eucharystię na 15.00 do Schroniska w Bojkowie. Po Eucharystii zapraszamy na spotkanie o charakterze Agape.Fotografia - Archiwum Koła Gliwickiego. Poświecenie schroniska 12.09.1992 r.