Dziś nad ranem (13 maja) w szpitalu w Nysie zmarł Jerzy Adam Marszałkowicz założyciel Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Miał 88 lat. Od 1981 r. mieszkał z bezdomnymi.

Wiosną 1981 r. był inicjatorem, a następnie współzałożycielem dzisiejszego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, stowarzyszenia niosącego pomoc bezdomnym przez tworzenie dla nich schronisk. Towarzystwo zostało zarejestrowane 2 listopada 1981 r. W noc Wigilii Bożego Narodzenia 1981 r., za zgodą kard. Henryka Gulbinowicza opuścił Seminarium i zamieszkał z dziesięcioma bezdomnymi w pierwszym schronisku Towarzystwa przy ul. Lotniczej we Wrocławiu. Za pośrednictwem Jerzego Marszałkowicza powstało wiele innych schronisk m.in. w Gliwicach–Bojkowie. Przez ostatnie lata mieszkał z bezdomnymi w schronisku w Bielicach.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie wszystkim, którzy przekazali 1% podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji.
Dzięki Państwa życzliwości i wsparciu mozemy realizować szerokie działania i wspierać naszych podopiecznych
Takie postępowanie utwierdza w przekonaniu, że wśród nas są wspaniali ludzie, którzy nie oczekując nic w zamian, zawsze zdecydowani są na udzielenie pomocy potrzebującym.
Raz jeszcze Dziękując Wszystkim mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.

Z wyrazami wielkiej wdzieczności

Zarząd Koła i Pracownicy

NIE LĘKAJCIE SIĘ !
OTWÓRZCIE ,
A NAWET OTWÓRZCIE
NA OŚCIEŻ DRZWI CHRYSTUSOWI

JAN PAWEŁ II (22 PAŹDZIERNIKA 1976 R.)

CODZIENNEJ RADOSNEJ GOTOWOŚCI
NA SPOTKANIEZ JEZUSEM CHRYSTUSEM

ŻYCZĄ

ZARZĄD KOŁA , PRACOWNICY, WOLONTARIUSZE,
I PODOPIECZNI PLACÓWEK

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami św. Brata Alberta - na Eucharystię w czwartek 21 marca 2019 r.która odbędzie się w Klubie Integracji Społecznej w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15.
Po Eucharystii zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, za 2018 r. wraz z wyborami delegatów Koła i ich zastępców na Zebrania Ogólne Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w kadencji 2019-2023.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA

godz. 17.00
1.– Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków;

godz. 17.05
2.– Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzenia prawomocności Zebrania;
Komunikat Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zebrania; godz. 17.10 

godz. 17.10
3. – Przyjęcie Porządku obrad Zebrania;

godz. 17.15
4. –Zgłaszanie kandydatów na dwóch delegatów Koła Gliwickiego na walne zebrania całego Towarzystwa w kadencji 2019-2023 oraz ich zastępców;

godz. 17.20
5. -Wybór delegatów na walne zebrania całego Towarzystwa oraz ich zastępców;

godz. 17.25
6. –Sprawozdanie z działań na polu ewangelizacyjnym, p. Anny Eberhardt, Wiceprezes odpowiedzialnej za sprawy formacji duchowej;

godz. 17.35
7. – Sprawozdania kierowników z pracy placówek Koła w 2018r. :
-A. Ogrzewalni,
-B. Schroniska,
-C. Filii Schroniska,
-D. Klubu Integracji Społecznej;

godz. 17.50
8. – Sprawozdanie z działalności Koła w 2018r. , Prezesa Koła Gliwickiego p. Jana Sznajdera,
Przedstawienie przez Prezesa Koła propozycji uchwał ze strony Zarządu;

godz.18.05
9. – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła Gliwickiego za 2018r.;

godz. 18.15
10. – Dyskusja nad sprawozdaniami , ew. zgłaszanie dodatkowych propozycji uchwał i wniosków – propozycje te należy zgłaszać w formie pisemnej;

godz.18.25
11. – Głosowanie nad uchwałami i wnioskami opracowanymi przez Komisję Uchwał i Wniosków;

godz.18.30
12. – Zakończenie obrad.

 

 


Wigilijna Święta Noc,
Od opłatka bije blask, ale gdzieś tam ulicami,
Krążą ci, co są dziś sami,
Pusty talerz dostawiamy, może zbłądzą pod nasz dach?
Wigilijna Święta Noc,
Niesie łaskę w każdy dom,
Serca swoje otwieramy
Dla tych, którzy są dziś z nami
I z czułością wspominamy tych,
Co już odeszli stąd.
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
Będą czasem spokoju i szczęścia,
radości przeżywanej w gronie najbliższych
Oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.
Niech Nowy Rok 2019 przyniesie wszelką pomyślność
I pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.

życzą

Zarząd Koła, Członkowie, Wolontariusze i Pracownicy