Pierwszy jarmark Bojkowski za nami. Byliśmy tam obecni. Nasze schronisko w tej dzielnicy Gliwic funkcjonuje już prawie 30 lat, więc chcieliśmy pokreslić swoją obecność. Było wietrznie, chłodno i deszczowo ale dalismy radę. Na naszym stoisku mozna było znależć nasze włsanoręcznie wypieczone i ozdobione przez naszych pracowników pierniki oraz kartki swiąteczne i ozdoby swiąteczne stworzone przez naszych podopiecznych i wolontariuszy. Było to dla nas ciekawe doswiadczenie które na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Dziekujemy wszystkim tym, którzy zaangazowali się w to przedsięwzięcie.

<<<ZOBACZ GALERIĘ>>>

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Koła Gliwickiego na nadzwyczajne Zebranie Wyborcze Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwickiego które odbędzie się w czwartek 09 grudnia 2021 r. w Klubie Inicjatyw Społecznych w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.45.
Zebranie to jest  zwołane celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Koła Gliwickiego bieżącej kadencji, co nakazał Sąd KRS ( dla dostosowania liczby członków Komisji Rewizyjnej Koła do liczby wymaganej przez statut Towarzystwa).

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA

godz porządek zebrania

16.45

1. – Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania,
      Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków;

16.50  

2.  – Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzenia
       prawomocności Zebrania;
       Komunikat Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zebrania;

17.00 3. – Przyjęcie Porządku obrad Zebrania;

17.05

4. – Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Koła bieżącej kadencji:
         Zgłoszenie kandydatur ;

17.35 5. – Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej Koła w głosowaniu tajnym;

17.40

6. – Ewentualne wybory uzupełniające do Zarządu Koła , głosowanie tajne;

17.50

7. – Ewentualne zgłaszanie propozycji uchwał i wniosków, głosowanie jawne ;

18.00

8 .– Zakończenie obrad.                                          

Na cmentarzu płomyki złote
i groby w chryzantemach.
Ludzie przyszli tu z myślą o tych,
których już nie ma.
Wspominają drogie imiona,
zasłaniają lampki przed wiatrem,
dla tych bliskich wieńce zielone
i bukiety jesienne pełne kwiatów.

Zapalamy świeczkę za tych goszczących w naszym sercu
i za tych, których myślą pominięto

Za bezimiennych i bezdomnych….

 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Eucharystię w czwartek 23 września 2021 r.która odbędzie się w Klubie Inicjatyw Społecznychw Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15
Po Eucharystii zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie, zwołanym celem sprawozdania z działalności Koła kończącej się kadencji władz 2016-2020 (przedłużonej w myśl §17 ust. 2 statutu i z powodu stanu epidemii) oraz wyboru władz na następną kadencję.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA

Jak co roku, w dniu 17 czerwca (2021)  na terenie Schroniska św. Brata Alberta w Gliwicach odbyła się Msza Św.
Uczestniczyli w niej mieszkańcy naszej placówki oraz wolontariusze, członkowie stowarzyszenia, pracownicy.
Mszę prowadził ks. Adrian Pietrzyk. <<<ZOBACZ ZDJĘCIA>>>