Zapraszamy wszystkich wiernych na nabożeństwo w niedzielę 21 stycznia o godz.15:30 do Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Gliwicach (Sośnica). Po uroczystości nastąpi przekazanie relikwii Błogosławionej Siostry Bernardyny Jabłońskiej Kołu Zabrzańskiemu

W środę 17 stycznia 2024 roku o godzinie 8:00 w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach (Bojkowie) miała miejsce Msza Św. podczas której miało miejsce błogosławieństwo relikwii Błogosławionej Siostry Bernardyny Jabłońskiej. Po mszy nastąpiła możliwość ucałowania relikwii przez wiernych.

Zobacz więcej

W dniu 15.01.2023 roku odbyło się przyjęcie Relikwii Bł. Siostry Bernardyny przez nasze koło. W naszym Schronisku w Bojkowie o godzinie 10:00 miała miejsce msza św. którą poprowadził ks. Adrian Łukasz Pietrzyk.
W okresie 15-21 stycznia 2024 roku nasze koło jest kolejnym miejscem na mapie Peregrynacji Relikwii Bł. Siostry Bernardyny.

ZOBACZ ZDJĘCIA - KLIKNIJ TUTAJ

 

W okresie 15-21 stycznia 2024 nasze koło jest kolejnym miejscem Peregrynacji Relikwii Bł. Siostry Bernardyny. Będziemy je gościć w naszych placówkach.
W środę 17 stycznia o godzinie 8:00, zapraszamy na mszę św. (Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Gliwice w Bojkowie). Na Mszy św. nastąpi przejęcie relikwii przez parafię.
Przed błogosławieństwem zostanie odmówiona modlitwa a potem będzie możliwość ucałowania relikwii przez wiernych.

Podstawa działalność naszego stowarzyszenia to prowadzenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn (wraz z Filią). Zapewnienie odpowiednich warunków pobytu w naszych placówkach jest naszym priorytetem. Jednak w miarę naszych możliwości (finansowych i organizacyjnych) prowadzimy też inne działania na rzecz osób bezdomnych. Są to działania prowadzone na rzecz osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej i w  miejscach niemieszkalnych. Praktycznie w drugiej połowie 2023 roku nasze patrole, głównie w weekendy i dni świąteczne, prowadziły działania streetworkerskie. Nasi streetworkerzy bez względu na pogodę monitorowali miejsca pobytów osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej.  Monitoring miejsc niemieszkalnych, prowadzony przez streetworkerów prowadził do sytuacji, w której coraz więcej osób bezdomnych przebywających również poza wsparciem instytucji pomocy i służb publicznych, pozostaje pod pewnego rodzaju kontrolą, dzięki której łatwiej jest zapobiegać sytuacjom związanych z zagrożenia zdrowia i życia. Dzięki współpracy z OPS Gliwice a także ze Strażą Miejską oraz Policją uzyskiwaliśmy informacje o potencjalnych miejscach pobytu osób bezdomnych. Dziękujemy wszystkim zaangażowanie w te działania.


Zobacz więcej zdjęć