Spis treści

2019

  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Trzeźwe Dzisiaj - Lepsze Jutro". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Ogrzewalnia w Gliwicach". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji: 01.01.2019 r. - 30.04.2019 r.
  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym mężczyzniom ( w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Świętochłowice" Czas realizacji zadania 01.01.2019r. - 31.12.2019r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Świętochłowice.
  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Gliwicach". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji: 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.
  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Noclegownia w Gliwicach". Projekt dofinansowany z budzetu Miasta Gliwice. Czas realizacji. 01.05.2019 r. - 30.09.2019 r.
  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie dla bezdomnych starszych i chorych". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji 01.07.2019r. - 31.12.2019r.
  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Kompleksowa Pomoc Bezdomnym". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji 01.07.2019r. - 31.12.2019r.
  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Specjalistyczne Centrum Edukacji". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji 01.07.2019r. - 31.12.2019r.
  • Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Gliwicach". Projekt finansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji 01.09.2019r. - 31.12.2019r.
  • Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Ogrzewalnia w Gliwicach" Projekt finansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji 01.10.2019r. - 31.12.2019r.