Spis treści

2024

 • Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Świętochłowice" Czas realizacji 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. Zleceniodawca: Gmina Świętochłowice. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Gminy Świętochłowice.

2023

 • Realizacja zadania publicznego pn. "Filia Schroniska na Plus" (umowa nr PSI.946.3.4.6.2023). Czas realizacji 01.06.2023 r. - 31.12.2023 r. Zleceniodawca: Wojewoda Śląski. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego
 • Realizacja zadania publicznego pn. "Schronisko na Plus" (umowa nr PSI.946.3.4.5.2023). Czas realizacji 01.06.2023 r. - 31.12.2023 r. Zleceniodawca: Wojewoda Śląski. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego
 • Realizacja zadania publicznego pn. "Klub na Plus" (umowa nr PSI.946.3.4.4.2023). Czas realizacji 01.06.2023 r. - 31.12.2023 r. Zleceniodawca: Wojewoda Śląski. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego
 • Realizacja zadania publicznego pod nazwą"Szansa na lepsze jutro". Czas realizacji 01.07.2023 r. - 30.06.2024 r. Zleceniodawca: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 • Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Świętochłowice" Czas realizacji 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. Zleceniodawca: Gmina Świętochłowice. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Gminy Świętochłowice.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem " "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych. Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych". Czas realizacji: 01.05.2023r. - 31.12.2023r. Zleceniodawca: Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Więcej informacji <tutaj>
 • Realizacja zadania publicznego pn. "Cieplejsza Jesień" . Czas realizacji 01.10.2023 r. - 31.12.2023 r. Zleceniodawca: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2022

 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem " "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych. Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych". Czas realizacji: 01.07.2022r. - 31.12.2022r. Zleceniodawca: Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Więcej informacji <kliknij tutaj> <kliknij tutaj>
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Schronisko na Plus". Czas realizacji 01.07.2022 r. - 31.12.2022 r. Zleceniodawca: Wojewoda Śląski
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Filia Schroniska na Plus". Czas realizacji 01.07.2022 r. - 31.12.2022 r. Zleceniodawca: Wojewoda Śląski
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Klub na Plus". Czas realizacji 01.07.2022 r. - 31.12.2022 r. Zleceniodawca: Wojewoda Śląski
 • Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Świętochłowice" Czas realizacji 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. Zleceniodawca: Gmina Świętochłowice

2021

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem " Kwarantanna COVID-19" . Czas realizacji: 01.01.2021r. - 30.04.2021r. Zleceniodawca: Miasto Gliwice
 • Zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku osobom bezdomnym - mężczyznom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. Czas realizacji 19.04.2021 r. - 31.03.2022 r.
 • Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Świętochłowice" Czas realizacji 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. Zleceniodawca: Gmina Świętochłowice
 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem " Kwarantanna COVID-19" . Czas realizacji: 01.05.2021r. - 31.12.2021r. Zleceniodawca: Miasto Gliwice
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Schronisko na Plus". Czas realizacji 01.07.2021 r. - 31.12.2021 r. Zleceniodawca: Wojewoda Śląski
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Filia Schroniska na Plus". Czas realizacji 01.07.2021 r. - 31.12.2021 r. Zleceniodawca: Wojewoda Śląski

 

2020

 • Zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku osobom bezdomnym - mężczyznom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. Czas realizacji 01.01.2020 r. - 31.03.2021 r.
 • Zapewnienie gorących posiłków mężczyznom przebywającym w schronisku,  kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gliwicach. Czas realizacji 01.06.2020 r. - 31.03.2021 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym mężczyzniom z terenu miasta Świętochłowice" Czas realizacji 01.02.2020 r. - 31.12.2020 r. Zleceniodawca: Gmina Świętochłowice.
 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Ogrzewalnia w Gliwicach" Projekt finansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji 01.01.2020 r. - 30.04.2020 r. Zleceniodawca: Miasto Gliwice
 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nadzwyczajne działania na rzecz osób bezdomnych w okresie epidemii choroby COVID-19". Czas realizacji 21.04.2020 r. - 31.12.2020 r. Zleceniodawca: Miasto Gliwice
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Schronisko na Plus". Czas realizacji 01.09.2020 r. - 31.12.2020 r. Zleceniodawca: Wojewoda Śląski
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Filia Schroniska na Plus". Czas realizacji 01.09.2020 r. - 31.12.2020 r. Zleceniodawca: Wojewoda Śląski
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Święta Bożego Narodzenia u Brata Alberta". Ccas realizacji 14.12.2020 r. - 31.12.2020 r. Zleceniodawca: Województwo Śląskie

2019

 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Trzeźwe Dzisiaj - Lepsze Jutro". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Ogrzewalnia w Gliwicach". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji: 01.01.2019 r. - 30.04.2019 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym mężczyzniom ( w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Świętochłowice" Czas realizacji zadania 01.01.2019r. - 31.12.2019r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Świętochłowice.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Gliwicach". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji: 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Noclegownia w Gliwicach". Projekt dofinansowany z budzetu Miasta Gliwice. Czas realizacji. 01.05.2019 r. - 30.09.2019 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie dla bezdomnych starszych i chorych". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji 01.07.2019r. - 31.12.2019r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Kompleksowa Pomoc Bezdomnym". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji 01.07.2019r. - 31.12.2019r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Specjalistyczne Centrum Edukacji". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji 01.07.2019r. - 31.12.2019r.
 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Gliwicach". Projekt finansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji 01.09.2019r. - 31.12.2019r.
 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Ogrzewalnia w Gliwicach" Projekt finansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji 01.10.2019r. - 31.12.2019r.