2018

 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Trzeźwe Dzisiaj - Lepsze Jutro". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Ogrzewalnia w Gliwicach". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji: 01.01.2018 r. - 30.04.2018 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Gliwicach". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji: 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością". Zadanie publiczne pt "Specjalistyczne Centrum Edukacji". Czas realizacji zadania 01.07.2018r. - 31.12.2018r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością". Zadanie publiczne pt "Kompleksowa pomoc bezdomnym". Czas realizacji zadania 01.07.2018r. - 31.12.2018r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością". Zadanie publiczne pt "Pomoc bezdomnym starszym i chorym". Czas realizacji zadania 01.07.2018r. - 31.12.2018r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności osobom z terenu Miasta Świętochłowice" Czas realizacji zadania 01.04.2018r. - 31.12.2018r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Świętochłowice.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Ogrzewalnia w Gliwicach". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji: 01.07.2018 r. - 30.04.2019 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Gliwicach". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji: 01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.

2017

 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą " Ogrzewalnia w Gliwicach". Czas realizacji 01.01.2017r. - 31.03.2017r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Gliwice
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności osobom z terenu Miasta Świętochłowice" Czas realizacji zadania 01.01.2017r. - 31.12.2017r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Świętochłowice
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Fundamenty Pomocy". Czas realizacji zadania 01.04.2017r - 31.12.2017r. Zadanie jest współfinansowanie ze środków Gminy Mikołów.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością". Zadanie publiczne pt "Specjalistyczne Centrum Edukacji". Czas realizacji zadania 28.07.2017r. - 31.12.2017r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością". Zadanie publiczne pt "Kompleksowa pomoc bezdomnym". Czas realizacji zadania 28.07.2017r. - 31.12.2017r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością". Zadanie publiczne pt "Pomoc ubogim i bezdomnym w Noclegowni dla mężczyzn". Czas realizacji zadania 28.07.2017r. - 31.12.2017r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego.

2016

 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością". Zadanie publiczne pt " Specjalistyczne Centrum Edukacji". Czas realizacji zadania 18.07.2016r. - 31.12.2016r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością". Zadanie publiczne pt "Kompleksowa pomoc bezdomnym". Czas realizacji zadania 18.07.2016r. - 31.12.2016r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością". Zadanie publiczne pt"Pomoc ubogim i bezdomnym w Noclegowni dla mężczyzn". Czas realizacji zadania 18.07.2016r. - 31.12.2016r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością". Zadanie publiczne pt "Pomoc bezdomnym starszym, chorym, niepełnosprawnym". Czas realizacji zadania 18.07.2016r. - 31.12.2016r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego.
 • Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia mężczyznom Gminy Mikołów". Czas realizacji zadania 06.04.2016r - 31.12.2016r. Zadanie jest finansowanie ze środków Gminy Mikołów.
 • Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności osobom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Świętochłowice" Czas realizacji zadania 01.01.2016r. - 31.12.2016r. Zadanie jest finansowane ze środków Miasta Świętochłowice
 • Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta Knurów w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r". Czas realizacji 01.01.2016r do 31.12.2016r. Zadanie jest finansowanie ze środków Gminy Knurów.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych". Czas realizacji 01.01.2016r. 31.03.2016r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Gliwice