Zarząd Koła:

   

Jan Sznajder - prezes zarządu koła

---

Anna Eberhard - vice prezes zarządu koła

---

Krzysztof Majeran - sekretarz zarządu koła

---

Grzegorz Pawełkiewicz - skarbnik zarządu koła

--

Maria Sznajder - członek zarządu koła

---

Jadwiga Wesołowska - członek zarządu koła

Komisja Rewizyjna Koła:

  • Jadwiga Kaczmarczyk
  • Anna Puchacz
  • Czesław Rekliński
  • Justyna Marek