Kazdego roku 17 czerwca obchodzimy wspomnienie naszego patrona świętego Brata Alberta. Z tej okazji przy schroniskowej kapliczce odbyła się msza św.

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie informuje, że w okresie od 20 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą: "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł  II: Wsparcie osób bezdomnych. Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych" w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – edycja 2022.
Zadanie publiczne dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Wartość dofinansowania: 96300,00 zł.
Całkowita wartość zadania publicznego: 107695,00 zł.
Celem zadania publicznego jest prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych. Miejscem realizacji zadania jest miasto Gliwice. Praca streetworkerów będzie miała miejsce w okresie od 01.07.2022 roku do 31.12.2022 roku. Patrole streetworkingowe odbywać się będą głównie w weekendy i dni wolne (święta, itp.). Liczba dni objętych patrolami wynosi 53.

Informacja zgodna z obowiązkiem informacyjnym wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)

Dzięki fundacji zaczytani.org (https://www.facebook.com/zaczytani.org), która zajmuje się promowaniem takich wartości jak czytelnictwo, edukacja oraz szeroko rozumiane relacje międzyludzkie, w naszej placówce uruchomiliśmy ZACZYTANĄ BIBLIOTEKĘ. Regał z Zaczytanym logiem (https://energopomiar.com/) stoi już u nas.
Czytanie pozwala naszym podopiecznym się odprężyć. Wprowadza w inny, często ciekawszy świat. Jest dobrym sposobem na chandrę i nudę. Biblioterapia ma dla mieszkańców działanie terapeutyczne.
 
"Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach" - Marek Tulliusz Cyceron
 

11 czerwca 2022 rok. Pielgrzymka do Ecce Homo w Krakowie po dwóch latach przerwy. Nasze koło miało tam swoich przedstawicieli.

Zobacz więcej zdjęć