Dziękujemy firmie DAKO za świąteczne paczki dla naszych podopiecznych.