Sami niewiele mamy ale tym co mamy się dzielimy. Przekazujemy dary parafii św. Mikołaja w Kozłowie. Dary te wraz z innymi darami pojadą do Caritasu we Lwowie.