Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami św. Brata Alberta - na Eucharystię w czwartek 22 września 2022 r.która odbędzie się w Klubie Inicjatyw Społecznych w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15.
Po Eucharystii zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, za I półr. 2022 wraz z wyborami uzupełniającymi do Zarządu Koła.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA
godz.

17.00
1.– Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków;

17.05
2.– Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzenia prawomocności Zebrania; Komunikat Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zebrania;

17.10
3. – Przyjęcie Porządku obrad Zebrania w głosowaniu w trybie jawnym;

17.15
4. – Sprawozdania z pracy placówek Koła w I półr.2022. :
-A. Schroniska,
-B. filii Schroniska,
-C. Klubu;

17.35
5. – Sprawozdanie z działalności Koła w I półr. 2022. , Prezesa Koła Gliwickiego - p. Roberta Polewczaka,
Przedstawienie przez Prezesa Koła propozycji uchwał ze strony Zarządu, w tym przyjęcia nowelizacji statutu; Udostępnienie zebranym tekstu nowelizacji statutu;

18.00
6. – Wybory uzupełniające do Zarządu Koła bieżącej kadencji, w trybie tajnym;

18.15
7. – Dyskusja nad sprawozdaniami , ew. zgłaszanie dod. propozycji uchwał i wniosków – propozycje te należy zgłaszać w formie pisemnej;

18.25
8. – Głosowanie nad uchwałami i wnioskami opracowanymi przez Komisję Uchwał i Wniosków, w trybie jawnym;

18.30
9. – Zakończenie obrad.

Informujemy , że około 17 dnia każdego miesiąca w Parafii pw. Narodzenia NMP w Bojkowie odprawiana jest Eucharystia w intencji bezdomnych. Godzinę o której będzie odprawiona proszę sprawdzać na stronie internetowej Parafii w tygodniu gdy jest odprawiana /intencje mszalne/.