NIE LĘKAJCIE SIĘ !
OTWÓRZCIE ,
A NAWET OTWÓRZCIE
NA OŚCIEŻ DRZWI CHRYSTUSOWI

JAN PAWEŁ II (22 PAŹDZIERNIKA 1976 R.)

CODZIENNEJ RADOSNEJ GOTOWOŚCI
NA SPOTKANIEZ JEZUSEM CHRYSTUSEM

ŻYCZĄ

ZARZĄD KOŁA , PRACOWNICY, WOLONTARIUSZE,
I PODOPIECZNI PLACÓWEK

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami św. Brata Alberta - na Eucharystię w czwartek 21 marca 2019 r.która odbędzie się w Klubie Integracji Społecznej w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15.
Po Eucharystii zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, za 2018 r. wraz z wyborami delegatów Koła i ich zastępców na Zebrania Ogólne Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w kadencji 2019-2023.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA

godz. 17.00
1.– Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków;

godz. 17.05
2.– Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzenia prawomocności Zebrania;
Komunikat Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zebrania; godz. 17.10 

godz. 17.10
3. – Przyjęcie Porządku obrad Zebrania;

godz. 17.15
4. –Zgłaszanie kandydatów na dwóch delegatów Koła Gliwickiego na walne zebrania całego Towarzystwa w kadencji 2019-2023 oraz ich zastępców;

godz. 17.20
5. -Wybór delegatów na walne zebrania całego Towarzystwa oraz ich zastępców;

godz. 17.25
6. –Sprawozdanie z działań na polu ewangelizacyjnym, p. Anny Eberhardt, Wiceprezes odpowiedzialnej za sprawy formacji duchowej;

godz. 17.35
7. – Sprawozdania kierowników z pracy placówek Koła w 2018r. :
-A. Ogrzewalni,
-B. Schroniska,
-C. Filii Schroniska,
-D. Klubu Integracji Społecznej;

godz. 17.50
8. – Sprawozdanie z działalności Koła w 2018r. , Prezesa Koła Gliwickiego p. Jana Sznajdera,
Przedstawienie przez Prezesa Koła propozycji uchwał ze strony Zarządu;

godz.18.05
9. – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła Gliwickiego za 2018r.;

godz. 18.15
10. – Dyskusja nad sprawozdaniami , ew. zgłaszanie dodatkowych propozycji uchwał i wniosków – propozycje te należy zgłaszać w formie pisemnej;

godz.18.25
11. – Głosowanie nad uchwałami i wnioskami opracowanymi przez Komisję Uchwał i Wniosków;

godz.18.30
12. – Zakończenie obrad.

 

 


Wigilijna Święta Noc,
Od opłatka bije blask, ale gdzieś tam ulicami,
Krążą ci, co są dziś sami,
Pusty talerz dostawiamy, może zbłądzą pod nasz dach?
Wigilijna Święta Noc,
Niesie łaskę w każdy dom,
Serca swoje otwieramy
Dla tych, którzy są dziś z nami
I z czułością wspominamy tych,
Co już odeszli stąd.
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
Będą czasem spokoju i szczęścia,
radości przeżywanej w gronie najbliższych
Oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.
Niech Nowy Rok 2019 przyniesie wszelką pomyślność
I pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.

życzą

Zarząd Koła, Członkowie, Wolontariusze i Pracownicy

 

W dniu 29 listopada 2018 roku w schronisku w Bojkowie miał miejsce występ artystyczny uczniów ze szkoły podstawowej nr 8. Uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Podopieczni naszego schroniska śpiewali razem z uczniami. Po występie uczniowie przeszli do kaplicy, pomodlili się i  złożyli wieniec obok symbolicznej dłoni trzymającej chleb. W dłoni tej znajduje się relikwiarz a w nim umieszczone są fragmenty kostek naszego patrona.

Zobacz Zdjęcia

W dniu 12-09-2018 roku na schronisku w Bojkowie obchodziliśmy Dzień Czystosci Słowa. Obecni na spotkaniu byli  Franciszkanie Bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej, Józef i Faustyn którzy, odprawili mszę. Póżniej odbyła się agape oraz konkurs z drobnymi upominkami. <<<ZOBACZ ZDJĘCIA>>>