Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie.

Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.

Alleluja, alleluja, zabrzmi: alleluja

Zmartwychwstając Chrystus pojednał nas z Bogiem i braćmi

Radości i pokoju Zmartwychwstania Pana


życzą

Zarząd Koła, Członkowie, Wolontariusze i Pracownicy

 

Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz podziękował organizacjom z województwa szczególnie zaangażowanym w działania w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020. Wśród wyróznionych oraganizacji obecni byli przedstawiciele naszego koła.  < Czytaj wiecej>

W dniu 16 marca 2018 roku odbyła się konferencja pt. "Rodzina w centrum uwagi". Konferencja została zorganizowana przez Wojewodę Śląskiego. Gosciem specjalnym konferencji była minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Byli tam także przedstawiciele naszego koła. <czytaj więcej>

W dniu 12-03-2018r. reprezentaci naszego koła złożyli kolejną wizytę w szkole podstawowej nr 8 w Gliwicach (Bojków). Celem wizyty była prezentacja działalności dobroczynnej naszego koła, prezentacja części życiorysu Brata Alberta związanego ze służbą na rzecz ludzi ubogich i bezdomnych oraz przedstawienie chleba jako synbolu. Uczniowie usłyszeli, że chleb nie jest tylko po to, by podtrzymywac człowieka przy życiu, ale także żeby się nim dzielić. Uczniowie zaśpiewali piosenki m.in.: "Potrzebuje cię Chrystus", "List do Boga"i "Błogosławieni Miłosierni" oraz zaprezentowali scenkę o miłosierdziu. Kazdy obecny otrzymał symboliczna kromkę chleba. Gosciem specjalnym był przedstawiciel z Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli, ks. Adam Spałek. Planowane jest kolejne spotkanie w czerwca 2018 roku. Tym razem w naszym Schronisku. Bedzie to okazja to wręczenia nagród w konkursie plastycznym o św. Bracie Albercie.

W 2018 roku mija 30 lat działalności naszego koła. W dniu 13 lutego 1988 roku w budynku katechetycznym przy ul. Kościelnej 6 w Gliwicach odbyło się pierwsze Zebranie Wyborcze do Władz Naszego Koła. W tamtym czasie nazwa stowarzyszenia  brzmiała "Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego". Na Zebraniu Wyborczym było 46 osób. Z ramienia Zarzadu Głównego w zebraniu uczestniczyła Przewodniczaca Zarządu Głównego pani dr Wanda Jadwiga Kozaczyńska. Inicjatorem powołania Koła Gliwickiego był pan Roman Hofman. W wyniku wyborów został on również pierwszym Prezesem Naszego Koła. Należy nadmienić, że w skład pierwszego składu Zarzadu Koła wszedł obecny Prezes naszego koła,  pan Jan Sznajder. Objął on funkcje vice prezesa Koła Gliwickiego. Następnym krokiem zalegalizowania działalności naszego koła, była uchwała nr 159 Zarządu Głównego. Treść tej uchwały brzmi nastepująco: " Z dniem 15 lutego 1988 roku powołuje sie Koło Gliwickie...."