Spis treści

 2021

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem " Kwarantanna COVID-19" . Czas realizacji: 01.01.2021r. - 30.04.2021r.
 • Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym mężczyzniom z terenu miasta Świętochłowice" Czas realizacji 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

2020

 • Zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku osobom bezdomnym - męzczyznom kierowanym przez Osrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. Czas realizacji 01.01.2020 r. - 31.03.2021 r.
 • Zapewnienie goracych posiłków męzczyznom przebywajacym w schronisku,  kierowanym przez Osrodek Pomocy Społecznej Gliwicach. Czas realizacji 01.06.2020 r. - 31.03.2021 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym mężczyzniom z terenu miasta Świętochłowice" Czas realizacji 01.02.2020 r. - 31.12.2020 r.
 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Ogrzewalnia w Gliwicach" Projekt finansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji 01.01.2020 r. - 30.04.2020 r.
 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nadzwyczajne działania na rzecz osób bezdomnych w okresie epidemii choroby COVID-19". Czas realizacji 21.04.20120 r. - 31.12.2020 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Schronisko na Plus". Czas realizacji 01.09.2020 r. - 31.12.2020 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Filia Schroniska na Plus". Czas realizacji 01.09.2020 r. - 31.12.2020 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Święta Bożego Narodzenia u Brata Alberta". CZas realizacji 14.12.2020 r. - 31.12.2020 r.

2019

 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Trzeźwe Dzisiaj - Lepsze Jutro". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Ogrzewalnia w Gliwicach". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji: 01.01.2019 r. - 30.04.2019 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym mężczyzniom ( w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Świętochłowice" Czas realizacji zadania 01.01.2019r. - 31.12.2019r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Świętochłowice.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Gliwicach". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji: 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Noclegownia w Gliwicach". Projekt dofinansowany z budzetu Miasta Gliwice. Czas realizacji. 01.05.2019 r. - 30.09.2019 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie dla bezdomnych starszych i chorych". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji 01.07.2019r. - 31.12.2019r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Kompleksowa Pomoc Bezdomnym". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji 01.07.2019r. - 31.12.2019r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Specjalistyczne Centrum Edukacji". Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji 01.07.2019r. - 31.12.2019r.
 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Gliwicach". Projekt finansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji 01.09.2019r. - 31.12.2019r.
 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Ogrzewalnia w Gliwicach" Projekt finansowany z budżetu Miasta Gliwice. Czas realizacji 01.10.2019r. - 31.12.2019r.