Dziękujemy pracownikom i firmie Galileum za zorganizowanie zbiórki i zakup zmywarki dla Schroniska.