Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami św. Brata Alberta  na Eucharystię w czwartek 11 kwietnia 2024 r. która odbędzie się w Klubie Inicjatyw Społecznych w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27/10 oficyna – od godz. 16.15.
Po Eucharystii zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, za 2023 r.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA

17.00
1.– Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków;

17.05
2. – Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzenia prawomocności Zebrania; Komunikat Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zebrania;

17.15
3. – Przyjęcie Porządku obrad Zebrania w głosowaniu w trybie jawnym;

17.20
4. – Sprawozdania z pracy placówek Koła w 2023r. :

-A. Schroniska,
-B. filii Schroniska,
-C. Klubu Inicjatyw Społecznych;

17.35
5. – Sprawozdanie z działalności Koła w 2023r. , Prezesa Koła Gliwickiego- p. Roberta Polewczaka, Przedstawienie przez Prezesa Koła propozycji uchwał ze strony Zarządu;

17.55
6. – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła Gliwickiego za 2023r.;

18.15
7. – Dyskusja nad sprawozdaniami , ew. zgłaszanie dodatkowych propozycji uchwał i wniosków – propozycje te należy zgłaszać w formie pisemnej;

18.25
8. – Głosowanie nad uchwałami i wnioskami opracowanymi przez Komisję Uchwał i Wniosków, w trybie jawnym;

18.30
9. – Zakończenie obrad.