Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja. alleluja,  Niechaj zabrzmi:  Alleluja!

Zmartwychwstając Chrystus  pojednał nas z Bogiem i braćmi
Radości i pokoju Zmartwychwstałego Pana

życzą

Zarząd Koła, Pracownicy i Wolontariusze