Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami  św.   Brata Alberta na Eucharystię w czwartek 22 marca 2018 r.która odbędzie się w Klubie Integracji Społecznejw Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15.Po Eucharystii   zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, za 2017 r.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA 

 

godz.     
17.00

1.– Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków

17.05

 

2. – Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzenia prawomocności Zebrania; Komunikat Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zebrania;

17.10 3. – Przyjęcie Porządku obrad Zebrania

17.15

4. – Sprawozdanie z działań na polu ewangelizacyjnym, p. Anny Eberhardt,  Wiceprezes odpowiedzialnej za sprawy formacji duchowe

17.25

5. – Sprawozdania z pracy placówek Koła w 2017r. :
-A. z pracy Noclegowni, Ogrzewalni oraz Punktu Wydawania Żywności,
         Kierownika - p. Grzegorza Pawliczka,
-B. z pracy  Schroniska, Zastępcy Kierownika -  p. Hieronima Paluszczaka,
-C. z pracy  filii Schroniska, Kierownika -  p. Grzegorza Pawełkiewicza,
-D. z pracy Klubu Integracji Społecznej, Lidera Klubu - p. Jacka Dudziaka;

17.45

6. – Sprawozdanie z działalności Koła w 2017r. , Prezesa Koła Gliwickiego
- p. Jana Sznajdera,
Przedstawienie propozycji uchwał ze strony Zarządu Koła;

18.05

7.  – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła Gliwickiego za 2017r.;

18.15

8. – Dyskusja nad sprawozdaniami , ew. zgłaszanie dodatkowych propozycji  uchwał i wniosków – propozycje te należy zgłaszać w formie  pisemnej;

18.25

9. – Głosowanie nad uchwałami i wnioskami opracowanymi przez Komisję  Uchwał i Wniosków;

18.30

10. – Zakończenie obrad.