Niech te święta będą dla Was radosną uroczystością.
Zapowiedzią szczególnie głębokiego, miłosierdzia Bożego.
Niech Bóg, którego macie w sercu, prowadzi Was przez cienie i blaski.
Spokojnych świąt w ciepłym, rodzinnym gronie
oraz szczęśliwego 2024 Nowego Roku
 
życzą
Zarząd Koła i jego członkowie,
pracownicy i wolontariusze.
 

W dniu 21.08.2023 r. Członkowie Naszego Koła, pracownicy i wolontariusze gościli w Lubecku. Byliśmy tam wspólnie z Kołem Zabrzańskim. Docelowym miejscem naszej pielgrzymki było Diecezjalne Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej. Jest to miejsce bliskie sercu ks. Adriana Pietrzyka. Obejrzeliśmy tam obraz Matki Boskiej (medalion malowany na srebrnej blasze) oraz stosunkowo niedawno odkryte i poddane renowacji, prawie sześćsetletnie freski. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, zwiedziliśmy pobliski skansen maszyn rolniczych i przy poczęstunku i rozmowie kontemplowaliśmy miłe chwile.

Więcej informacji <KLIKNIJ TUTAJ>

 

W dniu 6 lipca obchodzone jest św. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Święto to ustanowił papież Paweł VI. On również mianował Ją główną Patronką Apostolstwa Chorych w Polsce .
Z tej okazji w naszym schronisku w Bojkowie odbyła się msza św., w której uczestniczyli mieszkańcy, pracownicy oraz członkowie zarządu. Modliliśmy się o zdrowie wsparcie w chorobie, za dwóch naszych podopiecznych Ryszarda i Mieczysława. Mszę prowadził ks. Adrian Pietrzyk.
 
 
 

Informujemy, że "czerwcowa" msza św. odbedzię się w Fili Schroniska (ul. Traugutta) 16 czerwca 2023 roku (piątek) o godzinie 15:00.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie informuje, że w okresie od 01 maja 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą: "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych. Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych" w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – edycja 2023. Zadanie publiczne dofinansowano ze środków budżetu państwa. Wartość dofinansowania: 125000,00 zł. Całkowita wartość zadania publicznego: 142670,00 zł. Celem zadania publicznego jest prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych. Miejscem realizacji zadania jest miasto Gliwice. Praca streetworkerów będzie miała miejsce w okresie od 01.05.2023 roku do 31.12.2023 roku. Patrole streetworkingowe odbywać się będą głównie piątki, w weekendy i dni wolne (święta, itp.). Liczba dni objętych patrolami wynosi 99.
------------------
Informacja zgodna z obowiązkiem informacyjnym wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)