Dziś nad ranem (13 maja) w szpitalu w Nysie zmarł Jerzy Adam Marszałkowicz założyciel Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Miał 88 lat. Od 1981 r. mieszkał z bezdomnymi.

Wiosną 1981 r. był inicjatorem, a następnie współzałożycielem dzisiejszego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, stowarzyszenia niosącego pomoc bezdomnym przez tworzenie dla nich schronisk. Towarzystwo zostało zarejestrowane 2 listopada 1981 r. W noc Wigilii Bożego Narodzenia 1981 r., za zgodą kard. Henryka Gulbinowicza opuścił Seminarium i zamieszkał z dziesięcioma bezdomnymi w pierwszym schronisku Towarzystwa przy ul. Lotniczej we Wrocławiu. Za pośrednictwem Jerzego Marszałkowicza powstało wiele innych schronisk m.in. w Gliwicach–Bojkowie. Przez ostatnie lata mieszkał z bezdomnymi w schronisku w Bielicach.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie wszystkim, którzy przekazali 1% podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji.
Dzięki Państwa życzliwości i wsparciu mozemy realizować szerokie działania i wspierać naszych podopiecznych
Takie postępowanie utwierdza w przekonaniu, że wśród nas są wspaniali ludzie, którzy nie oczekując nic w zamian, zawsze zdecydowani są na udzielenie pomocy potrzebującym.
Raz jeszcze Dziękując Wszystkim mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.

Z wyrazami wielkiej wdzieczności

Zarząd Koła i Pracownicy

NIE LĘKAJCIE SIĘ !
OTWÓRZCIE ,
A NAWET OTWÓRZCIE
NA OŚCIEŻ DRZWI CHRYSTUSOWI

JAN PAWEŁ II (22 PAŹDZIERNIKA 1976 R.)

CODZIENNEJ RADOSNEJ GOTOWOŚCI
NA SPOTKANIEZ JEZUSEM CHRYSTUSEM

ŻYCZĄ

ZARZĄD KOŁA , PRACOWNICY, WOLONTARIUSZE,
I PODOPIECZNI PLACÓWEK

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami św. Brata Alberta - na Eucharystię w czwartek 21 marca 2019 r.która odbędzie się w Klubie Integracji Społecznej w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15.
Po Eucharystii zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, za 2018 r. wraz z wyborami delegatów Koła i ich zastępców na Zebrania Ogólne Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w kadencji 2019-2023.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA

godz. 17.00
1.– Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków;

godz. 17.05
2.– Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzenia prawomocności Zebrania;
Komunikat Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zebrania; godz. 17.10 

godz. 17.10
3. – Przyjęcie Porządku obrad Zebrania;

godz. 17.15
4. –Zgłaszanie kandydatów na dwóch delegatów Koła Gliwickiego na walne zebrania całego Towarzystwa w kadencji 2019-2023 oraz ich zastępców;

godz. 17.20
5. -Wybór delegatów na walne zebrania całego Towarzystwa oraz ich zastępców;

godz. 17.25
6. –Sprawozdanie z działań na polu ewangelizacyjnym, p. Anny Eberhardt, Wiceprezes odpowiedzialnej za sprawy formacji duchowej;

godz. 17.35
7. – Sprawozdania kierowników z pracy placówek Koła w 2018r. :
-A. Ogrzewalni,
-B. Schroniska,
-C. Filii Schroniska,
-D. Klubu Integracji Społecznej;

godz. 17.50
8. – Sprawozdanie z działalności Koła w 2018r. , Prezesa Koła Gliwickiego p. Jana Sznajdera,
Przedstawienie przez Prezesa Koła propozycji uchwał ze strony Zarządu;

godz.18.05
9. – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła Gliwickiego za 2018r.;

godz. 18.15
10. – Dyskusja nad sprawozdaniami , ew. zgłaszanie dodatkowych propozycji uchwał i wniosków – propozycje te należy zgłaszać w formie pisemnej;

godz.18.25
11. – Głosowanie nad uchwałami i wnioskami opracowanymi przez Komisję Uchwał i Wniosków;

godz.18.30
12. – Zakończenie obrad.