W dniu 12 września 2022 roku, w 30 rocznicę poświęcenia naszego schroniska w Bojkowie miała miejsce Eucharystia. Po Eucharystii odbyło się spotkanie o charakterze Agape. Uroczystość prowadził ksiądz Adrian Łukasz Pietrzyk.

Zobacz zdjęcia <kliknj tutaj>

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami  św. Brata Alberta - na Eucharystię  w czwartek 13 kwietnia 2023 r. która odbędzie się w Klubie Inicjatyw Społecznych w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15. Po Eucharystii zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, za 2022 r.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA

godz.       

17.00

1.– Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania,
      Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków;

 17.05

  

2. – Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzenia
       prawomocności Zebrania;
       Komunikat Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zebrania;

17.15 3. – Przyjęcie Porządku obrad Zebrania w głosowaniu w trybie jawnym;

17.20

4. – Sprawozdania z pracy placówek Koła w 2022r. :
         -A.   Schroniska,
         -B.   filii Schroniska,
         -C.  Klubu Inicjatyw Społecznych;

17.35

5. – Sprawozdanie z działalności Koła w 2022r. , Prezesa Koła Gliwickiego - p. Roberta Polewczaka,
Przedstawienie przez Prezesa Koła  propozycji uchwał ze strony Zarządu;               

17.55

6.  – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła Gliwickiego za 2022r.;

18.15

7. – Dyskusja nad sprawozdaniami , ew. zgłaszanie dodatkowych propozycji
        uchwał i wniosków – propozycje te należy zgłaszać w formie pisemnej;

18.25

8. – Głosowanie nad uchwałami i wnioskami opracowanymi przez Komisję  
        Uchwał i Wniosków, w trybie jawnym;

18.30

9. – Zakończenie obrad.

                                                                                             

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami św.Brata Alberta - na Eucharystię w czwartek 9 lutego 2023 r. która odbędzie się w Klubie Inicjatyw Społecznych w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15.
Po Eucharystii zapraszamy do udziału w nadzwyczajnym Zebraniu Wyborczym Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwickie zwołanym celem przeprowadzenia wyborów delegatów Koła oraz ich zastępców, na kadencję władz Towarzystwa 2023-2027.

Dziękujemy uczniom V LO w Gliwicach za zbiórkę darów. Nasi podopieczni w schronisku otrzymali m.in. środki czystości i higieny osobistej oraz produkty spożywcze.


Nasi podopieczni
z naszego Schroniska i jego filii otrzymali prezenty od Fundacji Biedronki

Podopieczni z naszego schroniska dostali świąteczne paczki od Fundacji Biedronki. Do programu „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” zakwalifikowało się łącznie blisko 370 placówek, w tym nasze schronisko . Przebywa w nich ponad 30 000 podopiecznych. Wartość ufundowanych prezentów, które zawierają słodycze i kosmetyki, sięga 1,2 mln zł.

Fundacja Biedronki pomaga osobom starszym, a dla nich święta to szczególnie trudny czas, który przypomina o braku bliskich osób, samotności i trudach dnia codziennego. Z tego powodu Fundacja kolejny raz przekazała seniorom upominki. W skład wysłanych paczek weszły: m.in. śliwki w czekoladzie, pierniki, chałwa, ciastka, herbata oraz kosmetyki – szampon i żel pod prysznic.

Nasi podopieczni pokornie znoszą swój los i była to dla nich miła niespodziewana okoliczność.

Program „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” przeznaczony jest dla podmiotów sprawujących opiekę głównie nad seniorami, którym Fundacja Biedronki wysłała im bożonarodzeniowe prezenty. Do projektu zakwalifikowały się ośrodki z całego kraju, jednak najwięcej instytucji, które otrzymały paczki, znajduje się w województwie śląskim (19%). Z naszego województwa do programu dostało się 69 jednostek. Największy procent uczestników projektu stanowią Domy Pomocy Społecznej (54%), drugie miejsce pod tym względem zajmują Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (16%). Paczki dla seniorów trafiły również do mieszkańców hospicjów i schronisk dla bezdomnych.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. W 2022 uruchomiła program „Danie Wspólnych Chwil”, realizowany wspólnie z 90 Kołami Gospodyń Wiejskich, które przygotowują posiłki dla samotnych seniorów. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”, w których potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i trzy programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła blisko 100 mln złotych (status na grudzień 2022).

https://www.fundacjabiedronki.pl/Radosne-Swieta-z-Fundacja-Biedronki