Tradycyjnie,w Starym Browarze odbyła się jest wigilia dla podopiecznych schroniska prowadzonego przez nasze koło.  Gospodarzem, a zarazem fundatorem uczty był, również tradycyjnie Jacek Krzyżanowski. Udział wzięło około 50 osób bezdomnych, oraz zaproszeni goście wsród których byli m.in: radni miejscy, lokalni działacze, księża i przedstawiciele podmiotów gospodarczych. Na spotkaniu obecni byli również dwaj kandydaci na prezydenta naszego miasta: Moszyński Janusz i Neumann Adam.
ZOBACZ ZDJĘCIA

W dniu 12 września ochodziliśmy po raz 19-ty dzień czystości słowa. Gościem specjalnym naszego spotkania ks Jerzy Rutkowski CM z Sanktuarium MB Objawiającej Cudowny Medalik. Na spotkaniu obecny był asystent diecezjalny naszego koła ks Andrian Pietrzyk. Najpierw odbyła się msza a następnie odbyła się agape oraz konkurs z drobnymi upominkam. Uczestnicy spotkania poznali historię Cudownego Medalika i historię objawień św. Katarzyny Laboure, siostry Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Zobacz zdjęcia <<<kliknij tutaj>>>

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami św. Brata Alberta na Eucharystię w czwartek 26 września 2019 r. która odbędzie się w Klubie Integracji Społecznej w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15. Po Eucharystii zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, za I półr 2019

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA
godz.
17.00
1.– Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków;
17.05
2. – Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzenia prawomocności Zebrania;
17.10
3. – Przyjęcie Porządku obrad Zebrania;
17.15
4. – Sprawozdanie z działań na polu ewangelizacyjnym, p. Anny Eberhardt, Wiceprezes odpowiedzialnej za sprawy formacji duchowej;
17.30
5. – Sprawozdania kierowników z pracy placówek Koła w I półr2019r. :
-A. Ogrzewalni/Noclegowni,
-B. Schroniska,
-C. filii Schroniska,
-D. Klubu Integracji Społecznej;
17.50
6. – Sprawozdanie z działalności Koła w I półr.2019r. oraz omówienie trudnej sytuacji finansowej w jakiej znalazło się Koło Gliwickie,
- Prezes Koła Gliwickiego p. Jan Sznajder,
Przedstawienie przez Prezesa Koła propozycji uchwał ze strony Zarządu;
18.10
7. – Dyskusja nad sprawozdaniami , ew. zgłaszanie dodatkowych propozycji uchwał i wniosków – propozycje te należy zgłaszać w formie pisemnej;
18.25
8. – Głosowanie nad uchwałami i wnioskami opracowanymi przez Komisję Uchwał i Wniosków;
18.30
9. – Zakończenie obrad.

W dniu 8 czerwca 2019 roku odbyła się pielgrzymka do Ecce Homo. Nasze koło współuczestniczyło w organizacji tego spotkania. Eucharystii przewodniczył ks. Zygmunt Klim. Wspominano o zmarłym niedawno Jerzym Marszałkowiczu. Oprócz Drogi Krzyzowej i Koronki Do Miłosierdzia Bożego  w Sanktuarium odbyło  się również przedstawienie o św. Bracie Albercie pt. "Uratowani" w wykonaniu amatorskiego teatru Brawo my! z Igołomi.

<<<ZOBACZ ZDJĘCIA>>>